Java SE programozás haladó - vizsgafelkészítő

Tanfolyam kódja:
MFJAVAEX2
Tanfolyam hossza:
40 tanóra, 5 egymást követő nap, napi 8 tanóra, 9.00-16.30
Ára:
139 500 Ft + Áfa
Akciók:

Anyák napja egész évben

Online kedvezmény

Rövid ismertetés:

Tanfolyamunkon a hallgatók megismerkednek a Java SE haladó szintű nyelvi elemeivel, függvénykönyvtáraival, a 8-as verzió újdonságaival. Képzésünk célja továbbá, hogy felkészítse hallgatóinkat az Oracle Java SE 8, illetve Java SE 7 programozói vizsgákra (OCP – Oracle Certified Professional, kód:1Z0-809, kód:1Z0-804).

Előfeltételek:

Java SE Alap (MFJAVA1) vagy Java SE alap vizsgafelkészítő tanfolyam (MFJAVAEX1) elvégzése. Objektumorientált programozási alapok ismerete. Alapvető SQL szintaktika ismerete.

Kiknek ajánljuk?

Java SE Alap tanfolyamot (MFJAVA1) vagy Java SE alap vizsgafelkészítő (MFJAVAEX1) tanfolyamot elvégzett szoftverfejlesztőknek, akiknek céljuk, hogy sikeres Oracle Java SE 8 programozói vizsgát (OCP – Oracle Certified Professional, kód:1Z0-809) vagy Oracle Java SE 7 programozói vizsgát (OCP – Oracle Certified Professional, kód:1Z0-804) tegyenek. Az Oracle Java SE 8 programozói vizsga feltétele a sikeres Oracle Java SE 8 alap vizsga (1Z0-808) letétele, mint az Oracle Java SE 7 programozói vizsga feltétele is a sikeres Oracle Java SE 7 alap vizsga (1Z0-803) letétele.

Képzés nyelve:
Magyar
Részletes leírás:

Napjaink egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb programozási nyelve a Java. Felhasználási területeit hosszan lehetne sorolni: webfejlesztések, alkalmazás szerverek, mobil eszközök stb. Tanfolyamunk során hallgatóink megismerik az objektum orientált programozás és a Java nyelv alapjait. A tanfolyam elvégzése után képesek lesznek önállóan létrehozni kisebb Java alkalmazásokat. Ismerni fogják a Java szintaktikáját, elemi utasításait, nyelvi konstrukcióit.

Tematika:

1. JAVA TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA

1.1. Platformfüggetlenség
1.2. Verziók, platform típusok
1.3. Egy kis történelem...

2. ALAPVETŐ NYELVI ELEMEK, OSZTÁLYOK

2.1. Osztályok (attribútumok, függvények és konstruktorok) 
2.2. Változók
2.3. Operátorok
2.4. Feltételek és elágazások
2.5. Ciklusok
2.6. String műveletek
2.7. Tömbök kezelése

3. SZTRINGEK FELDOLGOZÁSA

3.1. Sztringek létrehozásnak különböző módszerei
3.2. Keresés és karaktercsere sztringekben
3.3. Sztring parse-olása
3.4. Reguláris kifejezések használata. Metakarakterek (.,*,+,?,d,D,s,S,w,W,b,B,[],()).
3.5. Sztringek formázása: %b, %c, %d, %f, %s

4. OSZTÁLYOK TERVEZÉSE

4.1. Tervezési alapelvek (encapsulation, loosely coupled, stb.)
4.2. package és import utasítások
4.3. Beágyazott osztályok használata
4.4. Konstruktorok és metódusok felüldefiniálása (overload)
4.5. Singleton osztály, tervezési módszertan (design pattern)
4.6. DAO (Data Access Object) tervezési módszertan (design pattern)
4.7. Factory használata
4.8. enum adattípus

5. OSZTÁLYOK ÖRÖKLŐDÉSE

5.1. Hozzáférés korlátozása (access modifiers)
5.2. Osztályok származtatása. Objektum diagram.
5.3. Metódusok öröklődésének szabályai
5.4. Virtuális metódushívás
5.5. Változó argumentumlistájú metódusok
5.6. Cast-olás és instanceOf operátor használata

6. OSZTÁLYOK TERVEZÉSE FELSŐFOKON

6.1. Absztrakt osztályok használata
6.2. Beágyazott osztályok használata

7. LAMBDA KIFEJEZÉSEK

7.1. Interface
7.2. Default metódusok
7.3. Lambda kifejezések

8. GENERIKUS TÍPUSOK ÉS A COLLECTION API

8.1. Generikus típust használó osztály létrehozása
8.2. <> szintaktika használata (diamond syntax)
8.3. Raw típusok és generikus típusok vegyes használata
8.4. Autoboxing
8.5. Wrapper osztályok
8.6. Collection API osztályok: List, Set, Deque, Map
8.7. Rendezés (java.util.Comparator és java.lang.Comparable használata)
8.8. Tömbök és listák rendezése, keresés

9. STREAM-EK ISMERTETÉSE

9.1. Kapcsolódó tervezési minta
9.2. Lambda kifejezések használata
9.3. Collection típus feldolgozása stream segítségével
9.4. Metódus referencia használata
9.5. Metódus láncok létrehozása

10. BEÉPÍTETT NYELVI FUNKCIONÁLIS INTERFACE-EK

10.1. java.util.function interface-ek ismertetése
10.2. Supplier, Function, Predicat, Consumer funkcionális interface-ek
10.3. Primitív és bináris verziók használata

11. LAMBDA OPERÁTOROK

11.1. Stream operátorok típusai
11.2. Optional osztály használata
11.3. Stream-ek rendezése
11.4. Eredményhalmaz előállítása a collect metódussal
11.5. Csoportosítás és partícionálás

12. EXCEPTION KEZELÉS, ASSERTION

12.1. throw és throws kifejezések
12.2. try-catch-finally kifejezések használata
12.3. try-with-resource kifejezés (erőforrások automatikus lezárása)
12.4. Egyedi exception-ök definiálása
12.5. Invalid kódfutás felismerése assertion segítségével

13. DATE/TIME API

13.1. Dátum- és időformátumok
13.2. Különböző időzónák beállítása
13.3. Időbélyeg, periódus, időtartam definiálása
13.4. Téli, nyári időszámítás

14. JAVA IO ALAPOK

14.1. Adatok olvasása és írása a console-ról/-ra.
14.2. Stream-ek használata, láncolásuk
14.3. Channel IO
14.4. Objektumok szérializációja

15. JAVA FILE IO (NIO 2.0)

15.1. File-ok és könyvtárak kezelése a Path osztály segítségével.
15.2. File-ok és könyvtárak ellenőrzése, törlése, másolása és mozgatása a Files osztály segítségével.
15.3. File és könyvtár attribútumok kiolvasása és beállítása
15.4. Könyvtárszerkezet rekurzív feldolgozása
15.5. File-ok keresése a PathMatcher osztály segítségével
15.6. Könyvtár eseményeinek figyelése a WatchService osztályok használatával
15.7. Stream API használata

16. SZÁLKEZELÉS

16.1. Szálkezelése Thread osztály és Runnable interface használatával
16.2. Szálak életciklusának kezelése
16.3. ExecutorService
16.4. Atomi változók és lock-ok használata
16.5. Adathozzáférés szinkronizálása szálak között
16.6. Mire figyeljünk szálkezelésnél? Lehetséges problémák (deadlock, livelock, starvation, etc.)

17. FORK-JOIN KERETRENDSZER

17.1. Feladatok párhuzamosítása
17.2. Rekurzió és kapcsolódó eljárások
17.3. Fork-Join

18. PÁRHUZAMOSÍTÁS STREAM-EKKEL

18.1. Stream feldolgozás párhuzamosítása
18.2. Stream-ek redukálása, eredményszámítás
18.3. Performancia kérdések

19. ADATBÁZIS ELÉRÉSE JDBC-N KERESZTÜL

19.1. JDBC API felépítése
19.2. Kapcsolódás az adatbázishoz JDBC driver használatával
19.3. Adatbázis lekérdezése
19.4. Adatbázis módosítása
19.5. Tranzakció kezelés, tranzakciók tulajdonsága
19.6. JDBC 4.1 RowSetProvider, RowSetFactory, és RowSet interface-ek használata

20. ALKALMAZÁSOK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN

20.1. Locale osztály használata. Lokalizációs információk kiolvasása és beállítása
20.2. Nyelvi csomag (resource bundle) létrehozása adott lokalizációhoz, használata
20.3. Szövegformázás NumberFormat és DateFormat osztályok segítségével

21. PRÓBAVIZSGA, MEGOLDÁSOK ÉS EGYÉB PÉLDAKÓDOK ELEMZÉSE

 

Kapcsolódó vizsgák:

OCP – Oracle Certified Professional, kód:1Z0-809, kód:1Z0-804

Vissza


Hasonló tanfolyamok listája:

A tanfolyam megtanít bármilyen Java fejlesztőt arra, hogy miként fejlesszen egy meglehetősen komplex Android alkalmazást. A tanfolyam során a tanultakat egy példa alkalmazás elkészítésével hasznosítjuk. A tanfolyam célja, hogy a hallgató elsajátítsa az Androidos gondolkodást.

A hallgatók tanfolyamunk keretében megismerkednek a Java programozási nyelvvel. Gyakorlati példákon keresztül elsajátítják a nyelv és az objektum orientált programozási módszertan alapvető elemeit.

Tanfolyamunkon a Java EE EJB fejlesztéshez szükséges modulját nézzük végig. Gyakorlati feladatokon keresztül megismerjük az EJB technológia alkalmazását elosztott rendszerek, alkalmazásszerverek esetén.

A Java Persistence API (JPA) segítségével hatékonyan tárolhatjuk adatbázisban Java objektumainkat, szabványosan érhetjük el az adatbázis funkcióit, de akár konkrét SQL utasítást is futtathatunk. Tanfolyamunkon a Java EE JPA fejlesztéshez szükséges modulját nézzük végig. Gyakorlati feladatokon keresztül megismerjük az adatbáziskezelés folyamatát JPA technológia alkalmazásával.

Tanfolyamunkon a Java EE Java Server Faces (JSF) fejlesztéshez szükséges modulját nézzük végig. Gyakorlati feladatokon keresztül megismerjük a JSF technológia alkalmazását webes alkalmazások esetén.

Tanfolyamunkon a Java EE Web Service fejlesztéshez szükséges modulját nézzük végig. Gyakorlati feladatokon keresztül megismerjük a Web Service (JAX-WS, REST) technológia alkalmazását elosztott rendszerek esetén.

Tanfolyamunkon a Java EE Web fejlesztéshez szükséges modulját nézzük végig. Gyakorlati feladatokon keresztül megismerjük a Java EE által adott webes komponenseket, technológiákat (Servlet, JSP).

A tanfolyamon hallgatóink átfogó ismereteket szereznek a vállalati környezetben nagyon népszerű J2EE technológiáról.

Tanfolyam csomagunk a Java Enterprise Edition minden fontos témakörét lefedve átfogó tudást ad, gyakorlati feladatokon keresztül ismerik meg a résztvevők a különféle technológiákat.

Tanfolyamunkon a hallgatók megismerkednek a Java SE 8-as verzió forradalmi újdonságaival: Lambda kifejezések, stream-ek, új dátumkezeléshez kapcsolódó API-k. Segítségükkel immár a Java nyelvben is elérhetők a régóta hiányolt funkcionális programozás alapszintű nyelvi elemei.

Tanfolyamunkon a hallgatók megismerkednek a Java SE alapvető nyelvi elemeivel, függvénykönyvtáraival, a 8-as verzió újdonságaival. Képzésünk célja továbbá, hogy felkészítse hallgatóinkat az Oracle Java SE 8 illetve Java SE 7 programozói vizsgákra (OCA – Oracle Certified Associate, 1Z0-808, 1Z0-803).

Tanfolyamunkon a hallgatók megismerkednek a Spring keretrendszer elemeivel és a hozzá kapcsolódó kiegészítő technológiákkal: Spring Data, Spring Boot, Spring Security. Képzésünk végén hallgatóink képesek lesznek önállóan létrehozni Spring keretrendszerre épülő Java alkalmazást.

A Junior Java programozó akadémia a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő magánszemélyeknek és cégeknek szól, akik hétvégi kurzusokon szeretnének piacképes IT ismeretekre szert tenni. A sorozat 3 egymásra épülő modulból áll, melyek mindegyike önállóan is használható ismeretanyaggal ruházza fel a résztvevőket. A kurzus elvégzése után a diákok képesek lesznek önállóan létrehozni egyszerűbb szoftvereket Java nyelven, illetve igény esetén akár nemzetközileg elismert programozói vizsgát is szerezhetnek. Továbbképzési lehetőségként a hallgatók a második és harmadik modulon Java EE vagy Android alkalmazásfejlesztői szakokon fejleszthetik tudásukat.

A tanfolyamon a hallgatók elsajátítják a programok készítésének alapvető lépéseit, megismerik a programok felépítését és az alapvető programozási technikákat.

Tanfolyam naptár

H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Tanfolyam időpontok

Ha egyik időpont sem felel meg neked, de érdekel a tanfolyam, kérünk, hogy add le jelentkezésedet időpont nélkül! Új időpont felvételekor értesíteni fogunk.


Jelentkezésedet leadhatod a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével is