fbpx

ITIL® V3 Foundation vizsgafelkészítő szimulációval

Tanfolyam kódja:
MFITIL2
Tanfolyam hossza:
32 tanóra, 4 egymást követő nap, napi 8 tanóra, 9.00-16.30
Ára:
199 500 Ft + Áfa
Oktató:
Rövid ismertetés:

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az informatikai szolgáltatások menedzsmentjére (tervezésére, megvalósítására, üzemeltetésére és fejlesztésére) alkalmazható széles körben bevált gyakorlatokat, melyek nagyban segítik a minőségi IT-szolgáltatások kialakítását, javítását, illetve a szabályozásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

A tanfolyam segít továbbá felkészülni az ITIL® V3 Foundation (Syllabus 2011) vizsgára. Ez a képzés az ITIL1 tanfolyamunk hosszabb, gyakorlatiasabb változata.

Előfeltételek:

Angol nyelv alapfokú ismerete, tekintettel arra, hogy a tananyag és a vizsga is angol nyelvű.

Kiknek ajánljuk?

Mindenkinek ajánljuk, akinek szüksége van az informatikai szolgáltatások tervezéséhez, megvalósításához, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges ismeretek elsajátítására. Mindemellett egy nem hagyományos oktatási módszerrel történő gyakorlatiasabb elsajátítás segítségével szeretne mélyebb ismereteket szerezni a témában.

Képzés nyelve:
Magyar, igény esetén angol
Részletes leírás:

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az informatikai szolgáltatások menedzsmentjére (tervezésére, megvalósítására, üzemeltetésére és fejlesztésére) alkalmazható széles körben bevált gyakorlatokat, melyek nagyban segítik a minőségi IT-szolgáltatások kialakítását, javítását, illetve a szabályozásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

A vizsgafelkészítő kurzus kiegészül egy szimulációs játékkal (The Hubble Space Telescope (HST)). Ennek célja, hogy játékos formában, tapasztalati úton tegyenek szert a hallgatók mélyebb ismeretekre és könnyebben ültethessék át az ITIL® v3 Foundation tananyagot a gyakorlati életbe. A szimuláció alapja a Hubble űrtávcső.

Ez a képzés az ITIL1 tanfolyamunk hosszabb, gyakorlatiasabb változata.

A tananyagaink angol nyelvűek, az oktatás magyar nyelven magyar oktatóval történik.

A tanfolyam segít felkészülni az ITIL® Foundation (syllabus 2011) vizsgára is, mely letehető tesztcenterünkben. Vizsgával kapcsolatos információkért látogasson el Vizsgáztatás menüpontunkra.

 

VIZSGAFELKÉSZÍTŐ (ITIL1 képzés):

1. AZ ITIL® BEMUTATÁSA

1.1.       Az ITIL® története, verziók áttekintése
1.2.       Az ITIL® alkalmazhatósága
1.3.       ITIL V3 2011 bemutatása, szolgáltatási életciklus
1.4.       ITIL képzések, minősítések áttekintése
1.5.       Foundation vizsga ismertetése
1.6.       Az ITIL és egyéb hasonló szolgáltatásmenedzsment rendszerek (ISO/IEC 20000, COBIT, Lean, Six Sigma, CMMI, PM módszertanok) kapcsolata

2. ITIL ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

2.1.       Alapfogalmak
2.2.       Folyamatok, funkciók
2.3.       Szolgáltatások minősége
2.4.       Szolgáltatási eszközök
2.5.       IT szolgáltatások, szolgáltatásmenedzsment
2.6.       Szerepkörök, RACI felelősségi mátrix

3. SZOLGÁLTATÁS STRATÉGIA

3.1.       Üzleti stratégia, IT stratégia
3.2.       Szolgáltatás stratégia építőelemei
3.3.       Alapfogalmak (megvalósítási formák, kockázatkezelés, Business Case stb.)
3.4.       Pénzügyi mutatók, gazdaságossági megtérülési számítások, TCO, ROI
3.5.       Informatikai szolgáltatások stratégia menedzsmentje
3.6.       Üzleti igények kezelése
3.7.       Portfólió menedzsment
3.8.       Pénzügyi menedzsment
3.9.       Üzleti kapcsolatok kezelése

4. SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZÉSE

4.1.       Tervezési tevékenységek terjedelme, tervezési szempontok
4.2.       Tervezés fontossága, üzleti értéke
4.3.       Rendelkezésre állás, információ-biztonság, szolgáltatásfolytonosság
4.4.       Szolgáltatás katalógus kialakítása
4.5.       Szolgáltatási szintek meghatározása, felügyelete
4.6.       Szükséges informatikai kapacitások meghatározása
4.7.       Beszállítói együttműködés kezelése, elvárások meghatározása
4.8.       Tervezési folyamatok koordinációja

5. SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA

5.1.       Szolgáltatások kialakításának üzleti értéke
5.2.       Megvalósítás tervezése és támogatása
5.3.       Szolgáltatási eszköz- és Konfiguráció-menedzsment
5.4.       Változások kezelése, értékelése
5.5.       Szolgáltatások kialakítása, üzembe helyezése
5.6.       Szolgáltatással kapcsolatos tudásmenedzsment
5.7.       Szolgáltatások tesztelése, jóváhagyása

6. SZOLGÁLTATÁSOK ÜZEMELTETÉSE

6.1.       Eseménymenedzsment
6.2.       Informatikai meghibásodások (incidensek, problémák) kezelése
6.3.       Szolgáltatási igények kezelése
6.4.       Jogosultság-kezelés
6.5.       Szolgáltatási funkciók (szervezetek)
6.6.       Service Desk típusai, tevékenységi körök, jellemzők

7. FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS

7.1.       Szolgáltatás fejlesztés fontossága, üzleti értéke
7.2.       Informatika irányítása, informatika menedzsmentje
7.3.       Fejlesztési lehetőségek kezelése, CSI register
7.4.       Szolgáltatások mérési rendszerei, mérések, elemzések
7.5.       7 lépéses szolgáltatás fejlesztési folyamat

 

SZIMULÁCIÓ:

1. A SZIMULÁCIÓ CÉLKITŰZÉSE – SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN - HUBBLE ŰRTELESZKÓP

2. HUBBLE ŰRTELESZKÓP

2.1. Alapadatok, az űrhajó tulajdonságai
2.3. A küldetés kezdete, története
2.4. Technikai adatok
2.5. Fő teleszkóp
2.6. egyéb műszerek

3. SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT ÉS KAPCSOLÓDÓ INTEGRÁLT FOLYAMATOK A HUBBLE ŰRTELESZKÓP PÉLDÁJÁN KERESZTÜL - CSOPORTMUNKA

3.1. Quiz
3.2. Informatikai fogalmak a Hubble űrteleszkóp esetében
3.3. Üzleti eset: A Hubble űrteleszkóp finanszírozása
3.4. A „probléma” kezelése
3.5. Folytonos szolgáltatásfejlesztés

 

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Vissza


Hasonló tanfolyamok listája:

A COBIT® 5 az ISACA útmutatóinak új generációja az IT vállalati irányítására és menedzsmentjére vonatkozóan. Számos szervezet és az üzleti, IT, kockázatkezelési, információbiztonsági és bizonyosságnyújtási közösséghez tartozó felhasználó tapasztalatára épít, melyet a COBIT® több mint 15 éves gyakorlati alkalmazása és használata során gyűjtöttek.

Az információ minden vállalat számára kulcsfontosságú erőforrás. A technológia az információ keletkezésének időpontjától egészen a megsemmisüléséig jelentős szerepet játszik. Az információtechnológia folyamatosan továbbfejlődik, és mindinkább áthatja a vállalatokat, a társadalmi, az állami és az üzleti szférát.

Ennek eredményeként a vállalatok és vezetőik napjainkban egyre jobban törekednek arra, hogy

  • Jó minőségű információt biztosítsanak üzleti döntések támogatásához.
  • Üzleti értékeket teremtsenek az IT támogatásával megvalósuló befektetések által, azaz elérjék stratégiai céljaikat, valamint üzleti hasznot hajtsanak az IT eredményes és innovatív felhasználásával.
  • Működési kiválóságot érjenek el a technológia megbízható és hatékony alkalmazásával.
  • Elfogadható szinten tartsák az IT használatából eredő kockázatokat.
  • Optimalizálják az IT szolgáltatások és a technológia költségeit.
  • Betartsák az egyre nagyobb számú jogszabályt, szabályozást, szerződéses kötelezettséget és szabályzatot.

Az e-learning az ITIL® Continual Service Improvement vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Continual Service Improvement képzés az ITIL® keretrendszeréből a szolgáltatások optimalizálását és fejlesztését célozza meg. Az e-learning ára tartalmazza a Continual Service Improvement vizsga díját is. Az ITIL® Continual Service Improvement képzés az Axelos nevében akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg.

Az ITIL® E-learning a Foundation vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Foundation képzés a kulcsfogalmak, a terminológia és a különböző elemek megértését teszi lehetővé, amely a hallgatók munkahelyi fejlődéséhez és széleskörű karrierlehetőségeikhez járul hozzá. Az e-learning ára tartalmazza a Foundation vizsga díját is. Az ITIL® Foundation képzés az Axelos nevében akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg.

Az e-learning az ITIL® Managing Across the Lifecycle vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Managing Across the Lifecycle képzés az ITIL® keretrendszeréből az informatikai rendszerek teljes életciklus alatt történő menedzsmentjét célozza meg. Az e-learning ára tartalmazza a Managing Across the Lifecycle vizsga díját is. Az ITIL® Managing Across the Lifecycle képzés az Axelos által akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg.

Az e-learning az ITIL® Practitioner vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Practitioner képzés az ITIL® keretrendszerének a mindennapi munkában való gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit ismerteti meg, így támogatva a hallgatókat az üzleti céljaik megvalósításában. Az e-learning ára tartalmazza a Practitioner vizsga díját is. Az ITIL® Practitioner képzés az Axelos által akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg. 

Az e-learning az ITIL® Service Design vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Service Design képzés az ITIL® keretrendszeréből a szolgáltatások megtervezését célozza meg. Az e-learning ára tartalmazza a Service Design vizsga díját is. Az ITIL® Service Design képzés az Axelos akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg. 

Az e-learning az ITIL® Service Operation vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Service Operation képzés az ITIL® keretrendszeréből a szolgáltatások működtetését célozza meg. Az e-learning ára tartalmazza a Service Operation vizsga díját is. Az ITIL® Service Operation képzés az Axelos által akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg.

Az e-learning az ITIL® Service Strategy vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Service Strategy képzés az ITIL® keretrendszeréből a szolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiai szintű feladatokat célozza meg. Az e-learning ára tartalmazza a Service Strategy vizsga díját is. Az ITIL® Service Strategy képzés az Axelos által akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg.

Az e-learning az ITIL® Service Transition vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az ITIL® Service Transition képzés az ITIL® keretrendszeréből a szolgáltatások átadását célozza meg. Az e-learning ára tartalmazza a Service Transition vizsga díját is. Az ITIL® Service Transition képzés az Axelos által akkreditált, és a hallgatók a képzésnek megfelelő kreditpontokat szerzik meg.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az informatikai szolgáltatások menedzsmentjére (tervezésére, megvalósítására, üzemeltetésére és fejlesztésére) alkalmazható széles körben bevált gyakorlatokat, melyek nagyban segítik a minőségi IT-szolgáltatások kialakítását, javítását, illetve a szabályozásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

Továbbá a tanfolyam segít felkészülni az ITIL® V3 Foundation (Syllabus 2011) vizsgára.

A Scrum Master e-learning a vizsgára készíti fel a hallgatókat, mely során megtanulják, hogy hogyan használják az agilis szoftverfejlesztés módszertanát az önszerveződéshez és a gyors változtatások kivitelezéséhez és megismerik a Scrum és az Agile keretrendszereit. A képzés ára tartalmazza a kapcsolódó vizsga díját is.

A Scrum Product Owner e-learning a vizsgára készíti fel a hallgatókat, mely során megtanulják, hogy hogyan használják az agilis szoftverfejlesztés módszertanát Product Ownerként dolgozva.

Tanfolyam naptár

H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Tanfolyam időpontok

Ha egyik időpont sem felel meg neked, de érdekel a tanfolyam, kérünk, hogy add le jelentkezésedet időpont nélkül! Új időpont felvételekor értesíteni fogunk.


Amennyiben munkatársaiddal zárt csoportos képzésen veszel részt és kaptál a tanfolyam időpont kódot, itt tudod leadni jelentkezésedet


Jelentkezésedet leadhatod a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével is