Nyitólap
Home
Regisztráció
Sign up
Bejelentkezés
Login
Kapcsolat
Contact
Masterfield Oktatóközpont - programozó, fejlesztő, tesztelő és más informatikai képzések, pénzügyi, bankinformatikai tanfolyamok

Masterfield informatikai tanfolyam és képzés kereső Tanfolyam, képzés kereső


Jelentkezési lapok
Tanfolyamra jelentkezem

IT vizsgára jelentkezem

ISTQB CTFL vizsgára jelentkezem

ISTQB Agile vizsgára jelentkezem

ISTQB CTAL vizsgára jelentkezem

IREB vizsgára jelentkezem

Hallgatói értékelések


Vizsga menete

Vizsga menete (Kryterion)

A vizsga helyszínén a vizsgázónak be kell mutatnia a jogosultsági kódját, melyet a regisztráció után kapott visszaigazoló email tartalmaz. A vizsgázó ezzel a jogosultsági kóddal, és két db hivatalos okirattal (pl. személyi igazolvány) azonosítja magát a vizsga előtt.
A vizsga kezdete előtt a vizsgázónak lehetősége van a vizsgaszabályzat részletes tanulmányozására.
Ezután a vizsgafelügyelő megmutatja a vizsgázónak a biztonságosan zárható szekrényt melyben a személyes tárgyakat szükséges tárolni a vizsga ideje alatt
A vizsga során a vizsgázó a monitoron részletes útmutatást kap, amely végigvezeti őt a vizsgafolyamat egyes lépésein.
Tekintettel arra, hogy videófelvétel készül a vizsgáról, ha a vizsgázó elkészült azt kéz feltartással szükséges jelezni a vizsgabiztos számára, a termet annak tudta nélkül nem szabad elhagyni.A vizsgafelügyelő ezután lezárja a vizsgát.
A vizsgázással kapcsolatban bővebb információk a Kryterion weboldalán olvashatóak.

Vizsga menete (Prometric, Pearson VUE)

Prometric vizsgákat minden kedden, Pearson Vue vizsgákat pedig minden pénteken 10 és 13 órai kezdéssel lehet megkezdeni vizsgaközpontunkban.

Az adminisztrálás során két darab igazolvánnyal szükséges igazolnia személyazonosságát. Az elsődleges dokumentumnak hatóságilag kiadott, érvényes, fényképpel és aláírással ellátottnak kell lennie (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél). A másodlagos igazoláshoz elegendő, ha aláírást tartalmaz a dokumentum (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, bankkártya). Ennek hiányában a vizsga nem kezdhető meg!

A vizsgára tollat és jegyzetlapokat biztosítunk, ezeken kívül csak az adott vizsgára vonatkozó szabályzatban megjelölt segédeszközt lehet használni, személyes tárgyakat és más segédanyagokat nem lehet bevinni a terembe.

Vizsga menete (TOEFL)

Minden vizsgázó ugyanazt a tesztsort kapja. A vizsga számítógépen történik, egynyelvű, szóbeli és fordítási részt nem tartalmaz. A vizsga során semmilyen segédeszköz nem használható.
A 4 - 4,5 órás, feleletválasztásos TOEFL vizsga négy különböző feladat segítségével vizsgálja a jelölt nyelvtudását :

1. Listening - hallásutáni értés
      (0-30 pont, 60-90 perc)

- A hallás utáni szövegértés során a vizsgázó magnóról hallgat meg egy szöveget vagy egy párbeszédet, ezt követően pedig válaszolnia kell a számítógép képernyőjén megjelenő kérdésekre. A szöveget egyszer lehet meghallgatni, közben azonban mindenki készíthet jegyzeteket, amelyeket a tesztkitöltés során felhasználhat
- Ebben a részben csak úgy tud továbbhaladni a vizsgázó a következő kérdésre, ha válaszolt az előzőre, Review nincs, 34-51 kérdés


2. Reading - olvasás
      (0-30 pont, 60-100 perc)

- Ez a típusú feladat az állami nyelvvizsga szövegértési gyakorlatához hasonlít: a vizsgázónak egy körülbelül 20-25 soros szöveget kell elolvasnia, és angol nyelven válaszolni a feltett kérdésekre - 36-70 kérdés
- Ebben a részben a vizsgázók átugorhatnak kérdéseket, visszatérhetnek a korábbi kérdésekre, használhatják a Review-t, ami mutatja a megválaszolt, megválaszolatlan és a még nem látott kérdéseket

SZÜNET (10 perc)

3. Speaking - beszéd
      (0-30 pont, 20 perc)

- A vizsgázónak minden kérdésre válaszolni kell, hogy továbbléphessen, 6 feladat

4. Writing - írás
      (0-30 pont, 50 perc)

- A vizsgázónak 30 perc áll rendelkezésére, hogy egy megadott témáról kifejtse véleményét. Arra kell törekedni, hogy a fogalmazás szókincse választékos legyen és lehetőleg minél kevesebb nyelvtani hibát tartalmazzon. Pontot lehet veszíteni, ha a vizsgázó stílusa nem elég gördülékeny, ha a szöveg mondatai között hiányzik a összefüggés és felépítése logikátlan
- 2 esszét kell írni, nem lehet visszalépni


A maximum elérhető pontszám 120 pont, ehhez képest minden intézmény önállóan határozza meg a saját követelményszintjét.
A legtöbb főiskola, egyetem az 55 - 80 pontos sávban várja el az eredményt, amely a magyarországi középfok közeli szint, de vannak olyan felsőoktatási intézmények is amelyek 100 ponton felüli értékeket várnak el.

TOEFL nyelvvizsgaközpont vizsga terem
Masterfield Oktatóközpont
Informatikai tanfolyamok, képzések (Szoftverfejlesztő, programozó, szoftver tesztelő, biztonsági, projektmenedzsment, pénzügyi, bankinformatikai)
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. (Cooper Center)
Vezetékes telefon:06-1-288-0176; Mobil telefonszámok: 06-20-967-3200 vagy 06-20-967-3700